Produkt został usunięty z ulubionych
Wybrany produkt został dodany do koszyka
Wybrany produkt został usunięty z koszyka
(0)
Opcje
Polityka prywatności

Aby zapewnić jak najlepszy poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione, stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne oraz zapewniamy, że zbierane przez Administratora dane są przetwarzane zgodnie z prawem.

Ochrona danych dotyczących Użytkowników naszego serwisu jest dla nas kwestią najwyższej wagi i w związku z tym dokładamy najwyższych starań, aby czuli się oni bezpiecznie. W niniejszej polityce przedstawiamy zakres i sposób przetwarzania przez nas danych osobowych osób korzystających z naszej strony internetowej. Informujemy również, że dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Hurtowni Internetowej fux24.pl jest Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe FUX Michał Białkowski, (NIP: 9590533787, REGON: 290706040), ul. Ignacego Paderewskiego 6, 25-017 Kielce.

Dane osobowe użytkowników serwisu są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

Dane osobowe Użytkownika serwisu Administrator przetwarza za jego zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator przetwarza dane osobowe w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach hurtowni on-line poprzez serwis: www.fux24.pl, co jest konieczne do:

 1. Zarejestrowania się w Serwisie.

 2. Zawarcia umowy.

 3. Dokonania rozliczeń (w przypadku Użytkownika Serwisu, który korzysta w Serwisie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia jego dane osobowe wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności).

 4. Dostarczenia zamówionego przez Użytkownika Serwisu towaru (w przypadku Użytkownika Serwisu, który korzysta z naszej platformy Internetowej, ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem usługi paczkomat Administrator udostępnia jego dane osobowe wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora).

 5. Kontaktowania się z Użytkownikiem Serwisu, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług i sprzedażą towarów, w ramach prowadzonej przez Sprzedawcę działalności.

 6. Korzystania przez Użytkownika Serwisu z wszelkich uprawnień konsumenckich t. j. odstąpienie od umowy, reklamacja, wymiana towaru.

 7. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy również Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, którym jest:

 1. Prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów Sprzedawcy lub usług bądź towarów osób trzecich.

 2. Kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w przypadkach tego dotyczących za Pani/Pana zgodą - przez e-mail oraz telefon.

 3. Windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

 4. Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z przepisów prawa).

W przypadku wyrażenia zgody, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak została wyrażona. Sprzedawca będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dopóki nie wycofa Pani/Pan zgody.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników Serwisu, które są niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy :

 1. Imię i nazwisko.

 2. Adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj).

 3. Dane kontaktowe: (adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego).

 4. Adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

 5. Nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Użytkownika serwisu, jeśli prowadzi on działalność gospodarczą.

 6. Numer rachunku bankowego.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Użytkownika Serwisu podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA SERWISU WOBEC SPRZEDAWCY ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH

 1. Przysługują Pani/Panu wszystkie uprawnienia, wynikające z RODO, tj. prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Hurtownię Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

 3. Wszelkie zgłoszenia oraz żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać Administratorowi poprzez:

  Wiadomości e-mail: office@fux24.pl

  Telefonicznie: 41 344 81 85 w. 22, 791 555 215

  Listownie na adres: P.P.H.U. FUX ul. Ignacego Paderewskiego 6, 25-017 Kielce

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, a także po jej zakończeniu w celach:

 1. Dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy.

 2. Wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

 3. Archiwizacyjnych.

 4. Maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres,w którym Sprzedawca zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE)

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 2. Profilowanie danych osobowych przez Sprzedawcę polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

COOKIES

Serwis używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartphone, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników serwisu. Ustawienia dotyczące cookies Użytkownik może zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Osoba korzystająca z serwisu fux24.pl pozostaje anonimowa, do momentu kiedy nie zdecyduje się ujawnić swojej tożsamości.

 2. Informacje wysyłane na adres poczty elektronicznej autora serwisu lub za pomocą formularzy, znajdujących się w serwisie fux24.pl, mogą zostać opublikowane w serwisie. Z wyłączeniem informacji zawierających klauzule *nie do publikacji*.

 3. Informacje pochodzące z wszelkiego rodzaju ankiet, znajdujących się w serwisie, są gromadzone i analizowane. Dotyczy to przede wszystkim danych o nazwach domen, z których łączą się użytkownicy serwisu, ilości odsłon stron, ilości wizyt i służą ulepszeniu merytorycznej zawartości serwisu.

 4. Platforma Internetowa www.fux24.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego portalu internetowego.

Nasze super produkty
Wybierz coś dla siebie
Świetlik FUX Powder 4.5mm X2
Zanęta TRAPER 1 Kg Method Feeder GST Fermentowana Kukurydza
Kulki Proteinowe TRAPER Method Feeder Pop Up 10mm 30g Kwas Masłowy
Plecionka JAXON Black Horse 8X Premium 10m 0.08mm
Ubranie FUX T-Shirt Rozm. L
Przynęta Sztuczna SAVAGE GEAR Cannibal 8cm/5.0g Blue Pearl
Kukurydza JAXON Giant Method Ground 125g Truskawka
DYNAMITE BAITS Dip 100ml Concentrate The Crave
DYNAMITE BAITS ULTRA-BITE Pheromones 50ml Predator
Przynęta Sztuczna SAVAGE GEAR 3D Fat MinnowT-Tail 7.5cm Fluo Green
Przynęta Sztuczna SAVAGE GEAR 3D Fat MinnowT-Tail 7.5cm Green Pearl
Przynęta Sztuczna SAVAGE GEAR 3D Fat MinnowT-Tail 7.5cm YR Fluo
Plecionka DAM CrossPower 4X Green 150m 0.15mm
Żyłka DAM Damyl Tectan Superior Feeder 300m 0.16mm
Plecionka MIKADO DreamLine UL 150m Fluo 0.035mm
Wędka DAIWA Aqualite Heavy Feeder 360/150g
Kołowrotek DAIWA Black Widow BR LT 3000
Przynęta Sztuczna SAVAGE GEAR Craft Cannibal 10.5cm/12g Olive Pearl Hot Orange
Żyłka JAXON ACADEMY Brown Carp 300m 0.30mm
Wędka JAXON Tenesa Spinning TX 270/10-30g
Mata Karpiowa STARBAITS Session
Zanęta TRAPER 1 Kg SEKRET Feeder Marcepan
Wędka JAXON Tenesa Feeder Method 360/20-60g
Wędka SENSAS Tele Pole Classic 4.00m
Wędka OKUMA Helios SX Spin 224/12-35g
Wędka OKUMA Azaki Spin 240/ 7-28g
Przynęta Sztuczna SAVAGE GEAR Craft Cannibal 8.5cm/7g Olive Smolt UV
Przynęta Sztuczna SAVAGE GEAR Craft Cannibal 8.5cm/7g FireTiger
Wędka JAXON Eclatis Spinning Master 270/10-30g
Przynęta Sztuczna SAVAGE GEAR Craft Cannibal 12.5cm/20g Green Silver
Akcesoria DAIWA Nożyczki do plecionki i kółek łącznikowych 11cm
Akcesoria DAM MADCAT Szczypce proste 16.5cm
Przynęta Sztuczna SAVAGE GEAR Cannibal 10cm/9.0g Lemon Cracker
Plecionka DAIWA Moretha X12 EX+Si Lime-Green 135m 0.14mm
Plecionka DAIWA Moretha X12 EX+Si Lime-Green 135m 0.10mm
Plecionka DAIWA Moretha X12 EX+Si Lime-Green 135m 0.18mm
Plecionka DAIWA Moretha X12 EX+Si Lime-Green 135m 0.08mm
Kołowrotek DAIWA Certate 19 G LT 3000D-C Japan
Przynęta Sztuczna SAVAGE GEAR Cannibal 12.5cm/20.0g Olive Hot Orange
Wędka DAM SensoMax II Quiver 275/10-40g L
Kołowrotek DAIWA Ballistc 21 MQ LT 3000D
Kołowrotek SAVAGE GEAR SG8 2500H FD 10+1BB
Kołowrotek SHIMANO Aero BB 5000C
Przynęta Sztuczna SAVAGE GEAR Cannibal 8cm/5.0g White Flash
Siatka Do podbieraka SENSAS Crazy Fisherie 60cm/10mm
Opaska - Zapięcie Do Wędzisk SENSAS x2
Pokrowiec SENSAS Na siatki Etanche Challenge EVA 60x55x22cm
Siatka PVA STARBAITS D Solve Refill 22mm 6m
Pudełko GUNKI Wodoodporne Box-Float&Big Bait
Kołowrotek JAXON Dark Carp 500
Kołowrotek JAXON Kreona KX 200
Kołowrotek JAXON Neox Carbon 200
Pokrowiec DAIWA DAIWA 3-kom. 145cm
Przynęta Sztuczna SAVAGE GEAR Gobster Shad 7.5cm FireCracker
Przynęta Sztuczna SAVAGE GEAR Gobster Shad 11.5cm FireCracker
Kotwica SAVAGE GEAR SGY 1X 3-ram. Nr 06
Sprawdź nasze promocje
Sprawdź nasze wszystkie promocje na nasz sprzęt
O naszym sklepie
Sprawdź co oferujemy
   ZAPRASZAMY DO SKLEPU INTERNETOWEGO KLIENTÓW DETALICZNYCH .
Jak do nas trafić?
Sprawdź jak do nas trafić
Numer telefonu
791 555 215, 41-3448185
Nasze biuro jest czynne:
Pon-Pt  9:00-16:00
Sobota  9:00-14:00